top of page

סדרת פרחי חלל

Listen in English
00:00 / 01:08

חובב אמנות יקר, בסדרת אמנות גרפית זו עם ציורים ו/או רישומים אני חוקר את צורת הפרח מקרוב ויוצר מחזור חיים דמיוני מורחב של פרח בחלל. תמיד הוקסמתי מפרחים קטנים וזעירים ואני אוהב להגדיל אותם לתצוגה גדולה יותר. אני חושב שפרחים הם ביטוי מיוחד של מחשבה ורגשות שיוצר האינטליגנציה שם במקום ואני לוקח רישיון יצירתי להרחיב אותו בחלל. אני גם אוהב אסטרונומיה ומדע בדיוני ואני מנסה לדמיין עולמות רחוקים ויצורים צמחיים בחלל עשויים להתקיים.  אני משתמש בשקיפות ובזוהר באמצעות טכניקות ציור וצביעה כולל אמנות UV / Flouro. סימנתי לאילו יצירות אמנות יש תצוגת אור כחול / UV. בברכה, Michal Plis

עבודות נוכחיות למכירה

נמכר / עבודות עבר

bottom of page